לו"ז מעודכן לשבוע הקרוב

שבת
31-07
שישי
30-07
חמישי
29-07
רביעי
28-07
שלישי
27-07
שני
26-07
ראשון
25-07
06:00-07:00
Functional Strength (studio)/OutDoor Open Gym
OutDoor Open Gym/Endurance (studio) Open Gym
Yoga (studio)
Functional Strength (studio)
07:00-08:00
Yoga (studio)
Open Gym
Open Gym
08:00-09:00
CrossFit/OutDoor Open Gym
OutDoor Open Gym
OutDoor Open Gym
OutDoor Open Gym
Open Gym
09:00-10:00
OutDoor Open Gym
OutDoor Open Gym OutDoor Open Gym
OutDoor Open Gym
OutDoor Open Gym
Open Gym
Open Gym
10:00-11:00
Open Gym
Open Gym
OutDoor Open Gym
OutDoor Open Gym
Open Gym
Open Gym
Open Gym
11:00-12:00
Open Gym
Open Gym
Open Gym
Open Gym
Open Gym
Open Gym
Open Gym
12:00-13:00
Weightlifting - Snatch/OutDoor Open Gym
Open Gym
Open Gym
Open Gym
Open Gym
Open Gym
13:00-14:00
OutDoor Open Gym/Weightlifting - Clean & Jerk/Endurance (studio)
Open Gym
Open Gym
Open Gym
Open Gym
Open Gym
14:00-15:00
Open Gym
Open Gym
Open Gym
Open Gym
Open Gym
15:00-16:00
Open Gym
CrossFit נוער-בוגרים/OutDoor Open Gym
Open Gym
CrossFit נוער-בוגרים/OutDoor Open Gym
16:00-17:00
CrossFit/Crossfit Kids גילאי 5-9/OutDoor Open Gym
OutDoor Open Gym/CrossFit נוער- צעירים/CrossFit
CrossFit/OutDoor Open Gym
OutDoor Open Gym/CrossFit
CrossFit/CrossFit נוער- צעירים/OutDoor Open Gym
17:00-18:00
Rowing Class - אימון חתירה/Crossfit Kids ילדים 9-12/OutDoor Open Gym
CrossFit/OutDoor Open Gym
CrossFit/OutDoor Open Gym
Crossfit Kids ילדים 9-12/CrossFit/OutDoor Open Gym
Weightlifting הרמת משקולות/OutDoor Open Gym/Endurance (studio)
18:00-19:00
CrossFit/OutDoor Open Gym
CrossFit/Mobility & Core (studio)/OutDoor Open Gym
Yoga (studio)/CrossFit/OutDoor Open Gym
CrossFit/OutDoor Open Gym
CrossFit/OutDoor Open Gym/Functional Strength (studio)
CrossFit/OutDoor Open Gym/Gymnastics (studio)
19:00-20:00
OutDoor Open Gym
CrossFit/OutDoor Open Gym/Functional Strength (studio)
OutDoor Open Gym/Gymnastics
Weightlifting הרמת משקולות/OutDoor Open Gym/Endurance (studio)
OutDoor Open Gym/CrossFit
CrossFit/OutDoor Open Gym
20:00-21:00
CrossFit/OutDoor Open Gym
OutDoor Open Gym
21:00-22:00

* עלולים להיות שינויים שאינם משתקפים לעיל. הלו"ז המלא והסופי מופיע באפליקציית ARBOX