לו"ז מעודכן לשבוע הקרוב

שבת
29-01
שישי
28-01
חמישי
27-01
רביעי
26-01
שלישי
25-01
שני
24-01
ראשון
23-01
06:00-07:00
Functional Strength (studio)
OutDoor Open Gym/CrossFit
Metcon Plus(Studio)
OutDoor Open Gym/CrossFit
07:00-08:00
Open Gym
08:00-09:00
OutDoor Open Gym/CrossFit
Open Gym
09:00-10:00
OutDoor Open Gym
Open Gym
Open Gym
Open Gym
10:00-11:00
Open Gym/Swimming Class
Open Gym
Open Gym
Open Gym
Open Gym
Open Gym
11:00-12:00
Open Gym
Open Gym
Open Gym
Open Gym
Open Gym
Open Gym
12:00-13:00
OutDoor Open Gym/Weightlifting - Snatch
Open Gym
Open Gym
Open Gym
Open Gym
Open Gym
13:00-14:00
Weightlifting - Clean & Jerk/OutDoor Open Gym/Endurance (studio)
Open Gym
Open Gym
Open Gym
Open Gym
Open Gym
14:00-15:00
Weightlifting נוער/OutDoor Open Gym
Open Gym
Open Gym
Open Gym
Open Gym
Open Gym
15:00-16:00
OutDoor Open Gym/Strong People
OutDoor Open Gym/CrossFit נוער
Open Gym
OutDoor Open Gym/CrossFit נוער
Open Gym
Open Gym/CrossFit נוער
16:00-17:00
OutDoor Open Gym/CrossFit קראטה - איציק שיש
OutDoor Open Gym/CrossFit
OutDoor Open Gym/CrossFit
OutDoor Open Gym/CrossFit קראטה - איציק שיש
Open Gym/CrossFit
17:00-18:00
CrossFit/OutDoor Open Gym
OutDoor Open Gym/CrossFit
OutDoor Open Gym
OutDoor Open Gym/הרמת משקולות - בסיסי
OutDoor Open Gym
Open Gym
18:00-19:00
OutDoor Open Gym
OutDoor Open Gym/CrossFit
OutDoor Open Gym
OutDoor Open Gym/CrossFit
OutDoor Open Gym
Open Gym
19:00-20:00
OutDoor Open Gym
OutDoor Open Gym/CrossFit
OutDoor Open Gym
Open Gym
20:00-21:00
OutDoor Open Gym
OutDoor Open Gym
OutDoor Open Gym
21:00-22:00

* עלולים להיות שינויים שאינם משתקפים לעיל. הלו"ז המלא והסופי מופיע באפליקציית ARBOX