לו"ז מעודכן לשבוע הקרוב

שבת
25-06
שישי
24-06
חמישי
23-06
רביעי
22-06
שלישי
21-06
שני
20-06
ראשון
19-06
06:00-07:00
Functional Strength (studio)
OutDoor Open Gym/CrossFit
Open Gym/Metcon Plus(Studio)
OutDoor Open Gym/CrossFit
07:00-08:00
Yoga (studio)
08:00-09:00
CrossFit/OutDoor Open Gym
Swimming Class
אימון חיצוני (STUDIO)
09:00-10:00
OutDoor Open Gym
Open Gym
Open Gym
10:00-11:00
Open Gym
CrossFit/OutDoor Open Gym/Swimming Class
Open Gym
Open Gym
Open Gym
Open Gym
11:00-12:00
Open Gym
Open Gym
Open Gym
Open Gym
Open Gym
Open Gym
12:00-13:00
Open Gym
Open Gym
Open Gym
Open Gym
Open Gym
13:00-14:00
Open Gym
Open Gym
Open Gym
Open Gym
14:00-15:00
Open Gym
Open Gym
Open Gym
15:00-16:00
OutDoor Open Gym/CrossFit נוער
Open Gym
OutDoor Open Gym/CrossFit נוער
Open Gym
OutDoor Open Gym/CrossFit נוער
16:00-17:00
OutDoor Open Gym/CrossFit קראטה - איציק שיש
OutDoor Open Gym/CrossFit
CrossFit/OutDoor Open Gym
OutDoor Open Gym/CrossFit קראטה - איציק שיש
OutDoor Open Gym/CrossFit
17:00-18:00
CrossFit/OutDoor Open Gym
CrossFit/OutDoor Open Gym
OutDoor Open Gym
Weightlifting הרמת משקולות/OutDoor Open Gym
OutDoor Open Gym
OutDoor Open Gym
18:00-19:00
OutDoor Open Gym
OutDoor Open Gym
CrossFit/OutDoor Open Gym
OutDoor Open Gym
OutDoor Open Gym
19:00-20:00
OutDoor Open Gym
OutDoor Open Gym
OutDoor Open Gym
OutDoor Open Gym
20:00-21:00
OutDoor Open Gym
OutDoor Open Gym
21:00-22:00

* עלולים להיות שינויים שאינם משתקפים לעיל. הלו"ז המלא והסופי מופיע באפליקציית ARBOX